SŁOWNIK-POJĘĆ

AMS   “24 – HOUR RULE”, automatyczny system zgłaszania danych przy eksporcie do USA;

BAF (Bunker Adjustment Factor) – zmienny dodatek paliwowy, czyli dodatek do podstawowej stawki frachtu morskiego, ustalany raz na jakiś czas (np. na miesiąc) przez armatorów / przewozników w celu wyrównania ewentualnych strat wynikających ze zmian na rynku paliw;

Bill of Lading (B/L) – konosament, morski list przewozowy;

CAF (Currency Adjustment Factor) – zmienny dodatek walutowy, czyli dodatek do podstawowej stawki frachtu morskiego, ustalany raz na jakiś czas (np. na miesiąc) w celu wyrównania ewentualnych strat wynikających ze zmian na rynku walut;

Demurrage & Detention – Opłaty z tytułu demurrage obejmują okres po upływie czasu wolnego do podjęcia kontenera z portu. Opłaty z tytułu detention obejmują okres od momentu podjęcia do zdania pustego kontenera do portu. Długość okresu wolnego od demurrage i detention może być różna, uzależniona jest od warunków oferowanych przez armatorów i wynika z zapisu w taryfach armatorskich, jak i indywidualnych warunków umowy z armatorami.

Dokument celny SAD – czyli Jednolity Dokument Administracyjny obowiązuje wyłącznie w przypadku importu i eksportu towarów z/do krajów trzecich, tj. nie należących do Unii Europejskiej;

Dokument celny T2L – dokument potwierdzający wspólnotowy status towarów;

ETA (Estimated Time of Arrival) – przewidywany termin wejścia statku do portu; skrót używany w rozkładach rejsów statków;

ETS (Estimated Time of Sail) – przewidywany termin wyjścia statku z portu;

ETD (Estimated Time of Departure) – przewidywany termin wyjścia statku z portu;

FCL – (Full Container Load) – Transport pełno-kontenerowy, w którym cały kontener wykorzystywany jest tylko przez jednego odbiorcę/nadawcę. Polecany przy transporcie większych ładunków. 

ISPS  (International Ship & Port Facility Security fee)– opłata pobierana przez wszystkich armatorów oraz porty morskie w związku z nałożonym obowiązkiem podniesienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa w portach i w żegludze;

LCL (Less than Container Load) – Przewóz przesyłek drobnicowych, czyli wykorzystanie tylko części kontenera przez jednego odbiorcę/nadawcę. Polecany przy transporcie mniejszej ilości towaru.

POL  (Port Of Loading) – port załadunku;

POD (Port Of Discharge) – port wyładunku;

 

Sea Waybill – konosament ekspresowy; wystawiany w jednym egzemplarzu; nie jest wymagana prezentacja oryginału armatorowi / spedytorowi, aby „zwolnił” towar odbiorcy;

THC (Terminal Handling Charges)– koszty portowe / terminalowe – opłaty związane z przeładunkiem kontenera w porcie, rozformowaniem, złożeniem towaru na magazyn oraz przeładunkiem na samochód; w porcie kraju nadania, jak i przeznaczenia; składają się na tę opłatę różne koszty częściowe za poszczególne operacje wykonywane w portach / na terminalach;

TT (Transit Time) – przewidywany czas transportu;

W / M (waga / miara, czyli 1 cbm / 1 tona) – do obliczenia frachtu wybiera się wartość większą / liczbę ton lub metrów sześciennych / i mnoży ją przez podaną stawkę; jeżeli obliczony fracht jest niższy od stawki minimalnej, należy przyjąć stawkę minimum;

V.A.T.O.S. – valid at the time of shipment / dotyczy dodatków do frachtu morskiego /;

 

WARUNKI DOSTAW WG INCOTERMS 2010

incoterms