Zastanawiając się nad wyborem swojej ścieżki obsługi logistyki należy na pewno zastanowić się czy powinienem korzystać ze spedytora czy może współpracować bezpośrednio z przewoźnikiem. Poniżej kilka informacji na temat tego, co dostajesz w ramach usługi spedytora.

Co wchodzi w usługę spedytora?

 1.  Doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego środka transportu w zależności od:

  • rodzaju towaru – towar niebezpieczny, wymagający chłodzenia,

  • ilości towaru – transport całopojazdowy, drobnicowy,

  • wymaganego czasu przewozu – doładunek, drobnica, charter.

 2.  Sporządzenie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do przewozu.

 3.  Skompletowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odprawy celnej.

 4.  Pomoc we właściwym zapakowaniu lub mocowaniu towaru.

 5.  Znalezienie przewoźnika (spośród kilkuset zaufanych i sprawdzonych, dysponujących łącznym taborem kilku tysięcy aut) w odpowiednim czasie, miejscu i cenie dla dokonania przewozu.

 6.  Sprawdzenie wiarygodności przewoźnika.

 7.  Zorganizowanie załadunku lub wyładunku towaru np. dźwigiem (załadunek i rozładunek nie są w cenie przewozu pomijając drobne przesyłki paczkowo-paletowe).

 8.  Zorganizowanie ubezpieczenia Cargo towaru, gdyż odpowiedzialność przewoźnika jest limitowana i w niektórych przypadkach może nie pokryć szkody dokonanej w przesyłce. 

 9.  Dopilnowanie procesu przewozu, planowego załadunku i rozładunku towaru, w tym reakcja na dynamicznie zmieniającą się sytuację.

 10. Dokonanie odprawy celnej, jeśli jest taka konieczność.

 11. Na końcu , choć to pewnie jeszcze nie wszystko sporządzi i dopilnuje złożenia w odpowiednim czasie i formie reklamacji na szkody powstałe w czasie przewozu.

I to wszystko masz już w cenie!